Pokyn ředitele školy č. 08/2020

S ohledem na obecně nepříznivý vývoj epidemiologické situace v souvislosti s
COVID – 19, s přihlédnutím k větší koncentraci osob/žáků v uzavřených prostorách jednotlivých budov školy na teoretickém vyučování

n a ř i z u j i

s účinností od 10.9.2020 preventivní nošení roušek či jiných přikrývek úst a nosu ve společných prostorách školy (při vstupu do budov, v prostorách šaten, na chodbách při přesunech žáků do odborných učeben, o přestávkách, při odchodu ze školy po skončení teoretického vyučování).

 

Pokyn ředitele školy č. 08/2020 (PDF)