Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a Bezpečnostní rady Jihočeského kraje
vyhlašuje ředitel školy v pátek 25. září 2020

ředitelské volno,

které bude využito k technickému ověření případné budoucí distanční výuky. Žáci dostanou během čtvrtka 24. 9. 2020 příslušné pokyny od svých třídních učitelů.