Na základě usnesení vlády ČR č. 1 ze dne 8. 10. 2020 přechází škola od pondělí 12. října do 25. října 2020 

na distanční výuku.

Žáci a studenti budou informováni prostřednictvím třídních učitelů (základní informace již byly elektronicky zaslány), webových stránek školy nebo informačního systému ŠkolaOnLine o organizačních podrobnostech.

 

Toto opatření se rozhodnutím vlády ČR od středy 14. října 2020 týká také praktického vyučování, odborného výcviku  a Domova mládeže.

 

Na základě opatření MŠMT č. 2 se prodlužují podzimní prázdniny od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.

 

Upozorňujeme rodiče a žáky, že účast na distanční výuce je povinná.