Na základě usnesení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví České republiky

dochází od středy 25. 11. 2020 pro žáky posledních ročníků maturitních a učebních oborů ke změně formy výuky,

a to z distanční na formu prezenční.

 

 

Od stejného data dochází u žáků ostatních ročníků k přechodu výuky odborného výcviku a praktického vyučování z distanční formy na formu prezenční.

 

Organizace výuky se řídí Metodickým pokynem ředitele školy č. 09/2020