Na základě nových protiepidemiologických opatření se od 7. prosince 2020 mění organizace výuky všech ročníků s výjimkou závěrečných, ty pokračují ve studiu dle stávajícího plánu.

 

Učební obory nastupují od 7. 12. 2020 dle platného rozvrhu ve ŠkoleOnLine včetně dělení na teoretické vyučování a praktický resp. odborný výcvik.

 

Studijní (maturitní a VOŠ) obory nastupují od 7. 12. 2020 na rotační výuku (střídání prezeční a distanční výuky po 1 týdnu) dle níže uvedené organizace pro jednotlivé třídy.

 

 

Budova Skuherského a J. Š. Baara

Třída 7. 12. - 11. 12. 14. 12. - 18. 12. objekt
AT1a prezenční distanční Skuherského
AT1b prezenční distanční Skuherského
MT1+MS1 prezenční distanční Skuherského
D1a prezenční distanční Skuherského
AT3a prezenční distanční Skuherského
AT3b prezenční distanční Skuherského
MT3 prezenční distanční Skuherského
APT1 prezenční distanční J.Š. Baara
DSSVE1 prezenční distanční J.Š. Baara
Z2 prezenční prezenční Skuherského
Třída 7. 12. - 11. 12. 14. 12. - 18. 12. objekt
AT2a distanční prezenční Skuherského
AT2b distanční prezenční Skuherského
D2a distanční prezenční Skuherského
MT2 distanční prezenční Skuherského
D3a distanční prezenční Skuherského
DSSVE2 distanční prezenční J.Š. Baara
Třída 7. 12. - 11. 12. 14. 12. - 18. 12. objekt
D4a prezenční prezenční Skuherského
AT4 prezenční prezenční Skuherského
MT4 prezenční prezenční Skuherského
APT2 prezenční prezenční J.Š. Baara

 

Budova Lidická

Třída 7.12.-11.12. 14.12.-18.12.
D1b prezenční prezenční
D2b prezenční distanční
D3b prezenční distanční
D4b prezenční prezenční
P1 distanční prezenční
DP1 distanční prezenční
P2 prezenční prezenční
PE1 distanční prezenční
PE2 prezenční distanční

 

Budova Senovážné

Třída 7. 12. - 11. 12. 14. 12. - 18. 12. objekt
MS1 prezenční prezenční Senovážné
MS2 prezenční prezenční Senovážné
MS3 prezenční prezenční Senovážné

 

Podrobné informace můžete získat také od třídních učitelů popř. zástupců ředitele školy pro příslušné úseky.