Zahájení školního roku 2021/22 proběhne 1. 9. 2021 ve Velkém sále DK Metropol, Senovážné nám., České Budějovice:

  • zahájení pro maturitní obory v 8:00 hod.,
  • zahájení pro učební obory v 9:00 hod.

Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením musejí mít všichni účastníci zahájení respirátory.

 

Informace pro žáky 1. ročníků, kteří budou nastupovat dne 31. 8. 2021 na DM Trocnovská ul. 2a.

Vzhledem k pokynům z MŠMT, musí žák prokázat, že je COVID negativní. Tuto povinnost doloží:
výsledkem o negativitě z testovacího místa, kompletně dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělaném onemocnění.

V ostatních případech bude žák testován na místě při nástupu na domov mládeže. 

V Českých Budějovicích 18. 8. 2021

Bc. J. Šindelář
ředitel školy