Změna termínu je možná, žáci o ní budou informováni.

Závěrečné zkoušky pro učňovské obory
Obor Písemná Výsledky písemné Praktická Ústní Výuční listy
3.AA, 3.AB  

3. 6. 2019


4. 6. 2019 - test
AM, AEL, MOTO

12. 6. 2019 5. 6. - 11. 6. 2019 18. 6. - 19. 6. 2019

25. 6. 2019

13:00

DK Metropol

3. AM 12. 6. 2019 5. 6. - 11. 6. 2019 17. 6. 2019
3. N 12. 6. 2019 10. 6. - 11. 6. 2019 18. 6. - 20. 6. 2019
3.Z 12. 6. 2019 12. 6. - 13. 6. 2019 18. 6. - 20. 6. 2019
3.E 12. 6. 2019 5. 6. - 11. 6. 2019 17. 6. 2019
3.K
12. 6. 2019 4. 6. - 13. 6. 2019 17. 6. 2019
3.O 12. 6. 2019 10. 6. - 12. 6. 2019 18. 6. - 20. 6. 2019
3.LP (L) 12. 6. 2019 5. 6. - 6. 6. 2019 18. 6. 2019
3.LP (P) 12. 6. 2019 10. 6. - 11. 6. 2019 18. 6. 2019