Změna termínu je možná, žáci o ní budou informováni.

Závěrečné zkoušky pro učňovské obory
Obor Písemná Výsledky písemné Praktická Ústní Výuční listy
3.AA, 3.AB  

1. 6. 2020 až 2. 6. 2020

test AM, AEL, MOTO

12. 6. 2020 3. 6. - 10. 6. 2020 17. 6. - 18. 6. 2020

23. 6. 2020

13:00

DK Metropol

3. AM 12. 6. 2020 3. 6. - 10. 6. 2020 19. 6. 2020
3. N 12. 6. 2020 8. 6. - 9. 6. 2020 16. 6. 2020
3.Z 12. 6. 2020 10. 6. - 11. 6. 2020 19. 6. 2020
3.E 12. 6. 2020 5. 6. - 8. 6. 2020 19. 6. 2020
3.K
12. 6. 2020 2. 6. - 11. 6. 2020 19. 6. 2020
3.O 12. 6. 2020 8. 6. - 10. 6. 2020 18. 6. 2020
3.LP (L) 12. 6. 2020 4. 6. - 5. 6. 2020 15. 6. 2020
3.LP (P) 12. 6. 2020 4. 6. - 5. 6. 2020 15. 6. 2020