Ředitel školy vyhlašuje ve shodě s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na

 

3. ledna. 2019 a 4. ledna. 2019

 3. června 2019 (jen pro budovu Senovážné nám.)

 

ředitelské volné dny

z provozně technických důvodů.