Ředitel školy vyhlašuje ve shodě s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na

 

27. 9. 2021 (celá škola) 

 1. června 2022 (jen pro budovu Senovážné nám.)

 

ředitelský volný den

z provozně technických důvodů.