Každý strávník, který se stravuje ve školní jídelně Žižkova, středisku praktického vyučování Rudolfovská a domově mládeže Trocnovská je povinen si zakoupit identifikační čip pro řádné zajištění evidence nároku a odběru stravy.

Cena čipu vč. DPH činí 116,- Kč

Dojde li ke ztrátě čipu, je strávník povinen neprodleně nahlásit ztrátu vedoucí školní jídelny z důvodu blokace a současně je povinen si zakoupit nový čip za plnou cenu, tj 116,- Kč

Po skončení řádné školní docházky může student do 15. července čip odevzdat a bude mu vrácena plná prodejní cena tj. 116,- Kč za předpokladu, že je čip funkční a není nadměrně poškozený.

V případě předčasného ukončení školní docházky budou studentu vráceny peníze za čip tehdy, jestliže ho vrátí do konce následujícího měsíce.

V Českých Budějovicích, dne 1.1. 2013

Zpracoval: ing. Jára Zdeněk

Schválil: Bc. Šindelář Jan, ředitel školy