knihovna2017

 

Školní knihovna sídlí v 2. patře budovy školy v ulici. J. Š. Baara. Je vybavena především odbornými publikace vhodnými k rozšíření informací z jednotlivých studijních oborů. Kromě toho jsou v ní k dispozici závěrečné práce absolventů VOŠ, je zde k dispozici studovna a přístup na WiFi.

Kolektiv třídy 2.N

Ve čtvrtek, 4. května, naše třída 2N navštívila s paní učitelkou Petrovou školní dílny na Rudolfovské. Chceme se totiž zúčastnit projektu stavby automobilu „ HOT ROD“. Vypracujeme technickou dokumentaci a výrobní výkresy na kotoučové brzdy a páku řízení.

Bc. Jiří Koleš, vychovatel DM

Je libo zahrát si kulečník? Nyní už to není problém a nemusíte chodit ani do herny. Nový biliard máme od tohoto týdne k dispozici na DM v Trocnovské ulici.

Jak se stalo již tradicí, probíhají na začátku školního roku v areálu školního Domova mládeže Adaptační dny. Letos se jich zúčastnilo 11 tříd. Program připravili metodici primární prevence a učitelé tělesné výchovy. Cílem AD je podpora nově vznikajícího třídního kolektivu, adaptace na nové školní prostředí, zasportování si.

Mgr. Radka Chromá

V dubnu proběhly na naší škole přednášky Policie ČR, které měly za cíl seznámit naše studenty s problematikou užívání drog, extrémismu a dalších druhů kriminálního chování ve společnosti.

Přednášky vedli mluvčí Policie ČR por. Bc. Milan Bajcura a mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner z oddělení tisku a prevence. Studenty zaujaly nejen připravené prezentaci, ale i skutečné případy z jejich praxe.

Co nejvíce zaujalo jednotlivé studenty?

Dozvěděl jsem se trestně právní odpovědnost za držení jednotlivých druhů omamných látek. Byl jsem překvapen výší trestů za tyto přestupky.
Jakub Mottl /2ZN/

CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) - dochází k různým formám týrání dětí svými rodiči nebo příbuznými (v ČR 1-2% dětí).
Jak lze CAN zjistit ve škole:

1. Změny v chování dítěte
2. Známky na těle dítěte

Informační leták

Mgr. R.Chromá

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily přednášky v rámci plnění Minimálního preventivního programu školy pro školní r. 2014 – 2015. Byly akreditované a zařazené do projektu „Zlepšování rovných příležitostí dětí a mládeže v Jihočeském kraji", zajištovala je Theia o.p.s. Zúčastnili se jich žáci 3. ročníků oboru AM.

Nová aplikace pro komfortní objednávání a odhlašování stravy z mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android.

Podívejte se, jak to funguje.

Aplikace je dostupná od verze programu Stravné 4.48 pro všechny strávníky zdarma.