V těchto dnech můžete navštívit školu, prohlédnout si  vybavení na všech budovách školy a získat veškeré informace potřebné pro Vaše rozhodování při výběru střední školy:

sobota 6. listopadu 2021

sobota 4. prosince 2021

sobota 8. ledna 2022

Zahájení programu je vždy v 9:00 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice (u hotelu Clarion). Předpokládaný konec ve 13:00 hodin.


Poslední den otevřených dveří:

čtvrtek 13. ledna 2022 10:00 - 16:00. V této době můžete navštívit libovolnou budovu školy, jejichž adresy naleznete v Kontaktech.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Případní uchazeči o studium se mohou po druhém kole přijímacího řízení individuálně přihlásit na studijním oddělení u pí. Tůmové, tel. 387 901 421 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Škola připravuje přípravné online kurzy pro přijímací zkoušky na studijní obory zakončené maturitní zkouškou.Během příštího týdne budou zveřejněny informace o termínech a možnosti přihlášení se na ně. Sledujte prosím školní web a Facebook.

Kompletní výsledky přijímacího řízení studijních oborů VOŠ pro školní rok 2021/2022 jsou uvedené v tabulkách v další části článku podle jednotlivých oborů a typů studia. Všichni uchazeči byli přijati.

Proč studovat právě u nás?

Klíčové jsou pro nás tři základní cíle

  1. Dbáme na to, aby zejména profilové předměty vyučovali jen odborně vzdělaní vyučující, kteří jsou zapálení pro věc a kteří sledují nové trendy ve svém oboru, aby je následně mohli prezentovat žákům nejen při vyučování, ale i v zájmových kroužcích. 
  2. Ani sebelepší učitel nic nezmůže bez moderních technických pomůcek. Naše škola patří k nejlépe a nejmoderněji vybaveným školám vůbec. Může se pochlubit odbornými učebnami vybavenými těmi nejlepšími technologiemi IT a 3D techniky, které se neustále doplňují a obnovují, nejnovějšími učebními pomůckami a vším, co je potřeba k moderním metodám výuky. Výuka jazyků probíhá v digitálních jazykových laboratořích. Rovněž dílny pro praktické vyučování a výcvik vybavujeme špičkovými technologiemi, které naši žáci mohou potkat v "reálném provozu" - CNC centra, výkonové a diagnostické stolice pro automobily i motocykly, digitální geometrie, přístroje pro strojírenská měření, 3D tisk aj. Nezapomínáme ani na nejmodernější trendy - elektromobilitu a virtuální realitu - oboje pokládáme za nutnou součást budoucí výuky. Již nyní diponuje školy hybridními a elektro simulátory i automobily a učebnami vybavenými špičkovými VR zařízeními.
  3. Třetím cílem je příjemné prostředí školy pro všechny a nabídka mimoškolních aktivit pro naše žáky. Většina budov školy je zmodernizována, a na dalších se postupně pracuje. Chceme, aby se žáci i všichni zaměstnanci cítili příjemně, a k tomu příjemné pracovní prostředí bezesporu patří. Nezapomínáme ani na žáky vyžadující určitou nadstandardní podporu jako jsou osobní a pedagogičtí asistenti, možnost individuálních konzultací a učebních plánů, většina školních budov je bezbariérová. V roce 2019 byla dokončena modernizace sportovního areálu u Domova mládeže, nově mohou žáci využívat multifunční hřiště včetně workoutové části. 

A přidaná hodnota navíc

Naším primárním cílem je ovšem úspěšný žák. Nejde jen o složení závěrečných nebo maturitních zkušek, především chceme, aby se uplatnil dalším životě. Proto žákům nabízíme i další benefity, které jim mohou pomoci - řidičské průkazy B a C, svářečské zkoušky, elektrotechnické zkoušky vyhl. 50. Zároveň žákům nabízíme celou řadu volnočasových aktivit rozšiřujích jejich znalosti a praktické dovednosti, především účast na žákovských projektech a v zájmových kroužcích. Škola je zapojena i v mezinárodních projektech, které žákům přibližují úroveň vzdělání v jiných zemích, např. ERASMUS+ a přeshraniční spolupráce s partnerskou školou v Deggendorfu. Nezanedbatelná je také nabídka stipendií pro naše žáky, ať už se jedná o podporu ze strany partnerských firem, tak ze strany zřizovatele a podpory vybraných učebních oborů.

A nyní se můžete vydat na vlastní prohlídku školy.

budova Skuherského

Budova Skuherského 

 

 budova Senovážné

Budova Senovážné

 

budova lidicka

 Budova Lidická

 

hriste2 

Domov mládeže

 

gal3 obr1159558534 41

Dílny

 

Byli přijati všichni uchazeči. Pořadí přijatých najdete v níže uvedených tabulkách po jednotlivých oborech.

Virtuální prohlídka budovy - klepněte a projděte se

Fotogalerie

Vyučované obory SPŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Diagnostika motorových vozidel, ŠVP Diagnostika silničních vozidel, 23 - 45 - M/01

diagnostik

Název oboru: Dopravní prostředky
Zaměření: Diagnostika motorových vozidel
Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. 

Uplatnění: Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí nebo v automobilovém průmyslu. Absolvent je během studia připravován pro řídící a organizační technickou činnost v autoopravnách i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Konstrukce a design vozidel, ŠVP Konstrukce a design vozidel, 23 - 45 - M/01

konstrukce1 Název oboru: Dopravní prostředky

Zaměření: Konstrukce a design vozidel
Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. 

Uplatnění: Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci: vývojových firem, konstrukčních firem, autoservisů a opravárenských firem, stanic technické kontroly, obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel, výrobců silničních vozidel.

Autotronik, ŠVP – Autotronik, 39 - 41 - L / 01

autotronik

Součástí vzdělávacího programu je i absolvování výuky a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění skupiny "C". Absolventi také získají profesní osvědčení.

Uplatnění: Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Absolventi tohoto oboru ovládají odbornou terminologii, dovedou řešit problémy spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky.

Mechanik seřizovač, ŠVP - Mechanik seřizovač – Mechatronik,  23 - 45 - L / 01

mechatronik

Od 2. ročníku je možný výběr jednoho ze dvou zaměření: Mechanik seřizovač nebo Mechatronik. 

Uplatnění: O studenty oboru je zájemve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, obsluhu klasických obráběcích strojů - soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. 

Vyučované obory nástavbového studia - klepněte pro podrobnosti o oborech

Autotronik - dvouleté denní nástavbové studium, ŠVP – Autotronik, 39 - 41 - L / 51

Informace o oboru: Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení opravárenské činnosti v oblasti silničních vozidel. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů v opravárenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru (např. v útvarech oprav a řízení provozu silničních vozidel) v jiných než opravárenských firmách a institucích.

Provozní technika - dvouleté denní nástavbové studium, Provozní technika (23-43-L/51)

Provozní technika - tříleté nástavbové studium, Provozní technika (23-43-L/51)

Informace o oboru: Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení  v oblasti strojírenství. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů ve strojírenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru v jiných než strojírenských firmách a institucích.

Vyučované obory VOŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Diagnostika a servis silničních vozidel, 23-45-N/03

diagnostika  Popis oboru: Ve studijním programu vyššího odborného studia se teoreticky i prakticky připravují odborní pracovníci pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v České republice i ve státech Evropské unie a prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních odborných činností. Studijní obor Diagnostika a servis silničních vozidel je orientován na nejnovější poznatky z oblasti silničních vozidel. Jeho cílem je, aby žáci získali technické znalosti a praktické dovednosti v oblasti automobilové diagnostiky, moderních konstrukcí vozidel, elektronických systémů a diagnostických zařízení. Absolventi získají znalosti z ekonomiky, obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu a managementu a znalosti potřebné pro vykonávání řídící činnosti a provozování samostatné firmy. Absolventi rovněž získají potřebné odborné jazykové vzdělání.

 

Strojírenská výroba, 23-41-N/06

stroj vyr   Popis oboru: Vzdělávací program Strojírenská výroba vychází z reálných potřeb znalostí a dovedností studentů vyšších odborných škol při jejich uplatňování na trhu práce v regionu. Připravuje studenty k tvůrčí technické práci ve strojírenských podnicích: v oblasti řízení, v projektování, konstruování strojních součástí a celků, přípravků a nástrojů apod., popř. v určování technologických postupů výroby a montáže a práci na technologických projektech. Po nezbytném, relativně nedlouhém zapracování se studenti mohou adaptovat i pro uplatnění v příbuzných oborech.

 

Elektrotechnika, 26-45-N/06

elektro  Popis oboru: Student vzdělávacího programu Elektrotechnika – elektromechanické systémy má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, vyskytující se v oblasti elektrotechniky, senzoriky, automatizační techniky, programovatelných strojů a též v oblasti řízení výroby v elektrotechnice a mechatronice. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi ve vývojových, projekčních, konstrukčních, výpočtových a výrobních útvarech závodů nebo jako střední řídicí článek menších a středních firem s počítačově integrovanými koncepty řízení. Získávají též elektrotechnické vzdělání, umožňující získat oprávnění k provádění úkonů dle vyhlášky č. 50. Je rovněž připraven řešit technologické projekty výroby, včetně manipulace s materiálem a robotizace. Dále se může uplatnit jako provozní a výrobní technik.

 

Byli přijati všichni uchazeči. Pořadí přijatých najdete v níže uvedených tabulkách po jednotlivých oborech.

Virtuální prohlídka budovy - klepněte a projděte se

Fotogalerie

Vyučované obory SOU - klepněte pro podrobnosti o oborech

Prodavač, ŠVP - Prodavač(ka) pro motorová vozidla, 66 - 51 - H / 01

a prodavac

Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny "B" v naší autoškole za výhodných cenových podmínek. Odborný výcvik provádějí naši žáci u firem po celém jihočeském kraji podle místa bydliště. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání prodavač se zaměřením pro motorová vozidla.

Uplatnění: Uplatnění je v prodejnách vozidel nových i ojetých, v prodeji skupin, podskupin, dílů a příslušenství, jakož i ve všech opravárenských organizacích a servisech.

 

 

Autolakýrník, ŠVP – Autolakýrník, 23 - 61 - H / 01

a lakyrnik 

Žáci získají řidičské oprávnění skupiny "B" a vzhledem k podpoře tohoto oboru také stipendium. 

Uplatnění: Uplatnění absolventa je v opravnách, servisech, v automobilovém průmyslu a písmomalířských a dekoratérských službách. Vzhledem k používání nové technologie přípravy povrchu i nových, zdraví neškodných materiálů, se jedná o perspektivní obor.

Vyučované obory SPŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy, 37 - 41 – M / 01

dp1

Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na ekonomiku a provoz dopravy s možností uplatnění nejen v dopravě, logistice a marketingu.

V průběhu studia je absolvent seznámen s problematikou dopravy a přepravy je zaměřen na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách.

Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Studium provozu a ekonomiky dopravy umožňuje vykonávat řídící funkce nejen v automobilních, dopravních nebo zasílatelských firmách, či ve firmách zabývajících se prodejem a opravami. Uplatnění mohou nalézt i ve státní správě (Policie ČR, Celní správa), či v samostatném podnikání. Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách ekonomických a dopravních oborů

 

Provoz a ekonomika dopravy - VÝROBNÍ LOGISTIK, ŠVP - Provoz a ekonomika dopravy, 37 - 41 – M / 01

dp2

Příprava ve čtyřletém studijním oboru je zaměřena na možné uplatnění absolventa v rámci logistických pracovišť nejen dopravních a spedičních firem, ale i průmyslových podniků a sféry služeb v následujících funkcích: technickohospodářský pracovník všech oblastí logistiky, v závodové logistice a logistice zahraničních firem, administrativní pracovník v oblasti logistiky, obchodně-ekonomický pracovník v oblasti nákupu a zásobování, samostatný technik pro dopravu, přepravu a skladování materiálu, specialista v rámci logistických projektů

Studium ekonomiky vytváří u absolventů rovněž předpoklady pro ekonomické posouzení a optimalizaci logistických činností a úspěšné zvládání živnostenského podnikání.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Studium oboru umožňuje vykonávat řídící funkce na středním stupni nejen ve velkých výrobních, automobilních, dopravních nebo zasílatelských firmách, či v malých firmách zabývajících se výrobou, obchodní činností, prodejem či opravami. Absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách ekonomických, logistických a dopravních oborů.


Vyučované obory nástavbového studia - klepněte pro podrobnosti o oborech

Podnikání - dvouleté denní nástavbové studium,  ŠVP Podnikání, 64-41-L/51

Podnikání - dvouleté denní nástavbové studium, ŠVP - Dopravní provoz (pro mezinárodní dálkovou dopravu a veřejnou osobní linkovou dopravu), 64 - 41 - L / 51

podnikani

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace. Do oblasti praktické výuky je zařazena učební praxe v 1. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, která je zaměřena na prověření získaných teoretických poznatků, porozumění podstatě a principům podnikání a získání kompetencí k podnikatelským aktivitám. Dále žáci absolvují koncem 1. ročníku povinnou 2 týdenní odbornou praxi, v níž využijí znalosti z teoretického vyučování a zároveň získají praktické zkušenosti z podnikatelské činnosti.

 

Podnikání - tříleté nástavbové studium, 64-41-L/51

provoz eko 

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace.

Žáci tak v průběhu studia získají odborné vědomosti, dovednosti a postoje splňující kvalifikační požadavky potřebné pro výkon pracovních činnosti konkrétního povolání. Kromě toho získají i vědomosti, dovednosti postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince a jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění.

Vyučované obory VOŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Provoz a ekonomika dopravy, 37-41-N/03

provoz

Absolvent má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat dopravní, přepravní a ekonomické činnosti v různých oblastech pracovního trhu. Je vybaven jazykovými znalostmi (anglický a německý jazyk), znalostmi dopravního, přepravního, logistického, ekonomického, právního, statistického, matematického, informačního charakteru i personálního managementu a marketingu, psychologie a systémů řízení kvality; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v ekonomických, dopravně-provozních, logistických a zasilatelských sekcích podniků jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje relativně rychlé uplatnění absolventů v dopravních, logistických, přepravních, ekonomických i zasilatelských firmách a provozech s různým zaměřením, (např. referent správy integrovaného dopravního systému apod.) a na úřadech státní správy a samosprávy.

 

 

Uchazeč je přijat, je-li políčko s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Virtuální prohlídka budovy Jihotrans 1 - klepněte a projděte se

Virtuální prohlídka budovy Jihotrans 2 - klepněte a projděte se

Virtuální prohlídka budovy Rudolfovská - klepněte a projděte se

Fotogalerie Dílny Jihotrans a Rudolfovská

Fotogalerie Dílny Lidická