Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Slévač

Kód oboru: 21 - 55 - H / 01
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Stážové pracoviště - Motor Jikov Group a.s.
Učební plán

Popis oboru

Tříletý učební obor je určen především pro zájemce o ruční a strojní vytváření slévárenských forem a jader, odlévání kovových i nekovových materiálů do forem a kokil. Praktická výuka je organizována přímo v odborných dílnách školy a smluvních pracovištích výrobních podniků. Výrazně převládají předměty technického zaměření a jejich využívání v odborném výcviku. Výuka v oboru je zaměřena na zvládnutí technologie ručního i strojního slévání, čtení výrobních výkresů strojních součástí, zvládnutí technologických postupů výroby a měření klasickými i speciálními měřidly používanými ve slévárenské výrobě. Obsahem učiva je metalurgie výroby slitin kovů, výroba a opravy forem a jader, výroba odlitků.

Uplatnění

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonají závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi se všestranně uplatní ve všech provozech se slévárenskou produkcí ve výrobě i při údržbářských pracích, při obsluze odlévacích strojů a pomocných mechanismů. Cílem je jejich schopnost adaptace na různé druhy a typy strojů. Jsou schopni pracovat podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů. Uplatnění najdou i v živnostenské sfeře.V současné době je kvalifikovaných odborníků pro slévání a výrobu forem a jader nedostatek, proto organizace a podnikatelé nabízejí volná pracovní místa za výhodných platových i preferenčních podmínek.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání.