ŠVP - Automechanik

Kód oboru: 23 - 68 - H / 01
Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Stážová pracoviště
Učební plán

 

 

Popis oboru

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Ve druhém ročníku je možné zvolit specializaci "Opravář motocyklů". Součástí učebního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C". Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání automechanik a také profesní osvědčení

Uplatnění

Absolvent najde práci v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly, měření emisí, pneuservisech, v automobilovém průmyslu a ostatních službách

Možnost dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Autotronik, Provozní technika, Podnikání, Dopravní provoz.