ŠVP - Autoelektrikář

Kód oboru: 26 - 57 - H / 01
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Stážová pracoviště
Učební plán

 

Popis oboru

Opravování, údržba, montáž a diagnostika elektrické instalace motorových vozidel. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu elektronického zařízení motorových vozidel a jejich částí. Součástí studijního oboru je řidičský průkaz skupiny „C", možnost získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/78 Sb. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání autoelektrikář.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí, v automobilovém průmyslu a ostatních službách.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Autotronik, Podnikání, Dopravní provoz.