Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Zámečník

Kód oboru: 23 - 51 - H / 01
Název oboru: Strojní mechanik
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Stážová pracoviště
Učební plán

 

Popis oboru

Žáci jsou připravováni pro veškeré zámečnické práce, pro ruční i strojní zhotovování strojních součástí, zařízení a prvků konstrukcí, včetně montáže a též pro údržbu a opravy strojních celků a zařízení. Seznamují se s druhy materiálů a jejich použitím, s technickou přípravou výroby včetně technické dokumentace, s technologií výroby, montáží a demontáží funkčních celků. Získávají technické znalosti a praktické dovednosti při zpracování kovových i nekovových materiálů běžnými způsoby ručního zpracování a tváření (např. pilování, stříhání, ohýbání, dělení materiálů apod.) a strojního obrábění na základních druzích obráběcích strojů. Pracují s mechanizovaným ručním nářadím, a seznamují se s různými druhy dokončovacích prací a povrchových úprav. Učí se zvolit správný pracovní postup výroby, montáže a demontáže funkčních celků, včetně použití vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek. Opravují poškozené a vyrábí chybějící díly strojů a zařízení na základě technické dokumentace. V průběhu studia žáci získají svářečský průkaz pro svařování obalenou elektrodou a pro řezání kyslíkem. Vzhledem k poptávce po strojírenských profesích na trhu práce, mají absolventi velmi dobré uplatnění při montáži, opravách a údržbě různých druhů a typů strojů a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru. K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium.

Uplatnění

Výuční list v tomto oboru dává kvalifikaci pro výkon povolání např. strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, potrubář, montér kotlář, provozní montér plynovodu, stavební zámečník atd. Při kusové a zakázkové výrobě nacházejí absolventi uplatnění v malých a středních zámečnických dílnách, převážně v oblasti živnostenské sféry. Mohou se ucházet i o nástavbové studium zakončené maturitou.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání.