Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Obráběč kovů

Kód oboru: 23 - 56 - H / 01
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Stážová pracoviště
Učební plán

 

Popis oboru

Tříletý učební obor je určen především pro zájemce o obsluhu všech typů třískových obráběcích strojů na kov, především soustruhů, frézek, vrtaček, a brusek v kusové i sériové výrobě. Ve výuce se žáci seznámí i s obsluhou číslicově řízených strojů. Praktická výuka je organizována přímo v odborných dílnách školy. Výrazně převládají předměty technického zaměření a jejich využívání v odborném výcviku. Výuka v oboru je zaměřena na zvládnutí technologie ručního i strojního obrábění, čtení výrobních výkresů strojních součástí, zvládnutí technologických postupů výroby a měření klasickými i speciálními měřidly používanými ve strojírenské výrobě. Obsahem učiva je obrábění kovových i nekovových materiálů, strojní obrábění na klasických universálních a speciálních obráběcích strojích i na obráběcích strojích číslicově řízených. K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium.

Uplatnění

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonají závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi se všestranně uplatní ve všech provozech se strojírenskou produkcí ve výrobě i při údržbářských pracích, při obsluze nejen klasických universálních obráběcích strojů, ale i strojů numericky řízených. Cílem je jejich schopnost adaptace na různé druhy a typy strojů. Jsou schopni pracovat podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů. Uplatnění najdou i v živnostenské sféře.V současné době je kvalifikovaných odborníků pro strojní obrábění nedostatek, proto organizace a podnikatelé nabízejí volná pracovní místa za výhodných platových i preferenčních podmínek.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání.