ŠVP - Prodavač(ka) pro motorová vozidla

Kód oboru: 66 - 51 - H / 01
Název oboru: Prodavač
Délka přípravy: 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice, Smluvní pracoviště
Učební plán

 

Popis oboru

Žák získá základní vědomosti a dovednosti v oblasti obchodu a služeb obecně, zaměřené odborně na oblast motorových vozidel.  Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny "B" v naší autoškole za výhodných cenových podmínek. Odborný výcvik provádějí naši žáci u firem Buy&Drive, AUTO ŠTANGL, ELIT po celém jihočeském kraji podle místa bydliště. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání prodavač se zaměřením pro motorová vozidla.

Uplatnění

Uplatnění je v prodejných vozidel nových i ojetých, v prodeji skupin, podskupin, dílů a příslušenství, jakož i ve všech opravárenských organizacích a servisech.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - 64-41-L/51 Podnikání.