ŠVP - Autolakýrník

Kód oboru: 23 - 61 - H / 01
Název oboru: Autolakýrník
Délka přípravy: 3 roky
Obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky pro přijetí: absolvování základní školy a zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice, Smluvní pracoviště
Učební plán

 

Popis oboru

Žák získá základní vědomosti a dovednosti ve všech autolakýrnických pracovních postupech. Umí provádět písmomalířské a dekoratérské práce. Umí míchat a tónovat barvy na stejný odstín. Umí opravovat hotové lakované výrobky a zhotovovat nové nátěry a nástřiky včetně přípravy podkladů. Umí samostatně zvolit pracovní postup a pracovní pomůcky tak, aby byla respektována kvalita výrobku. Žáci získají řidičské oprávnění skupiny "B" a vzhledem k podpoře tohoto oboru také stipendium. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání autolakýrník.

Uplatnění

Uplatnění absolventa je v opravnách, servisech, v automobilovém průmyslu a písmomalířských a dekoratérských službách. Vzhledem k používání nové technologie přípravy povrchu i nových, zdraví neškodných materiálů, se jedná o perspektivní obor.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání.