ŠVP - Management sportu a dopravy

 Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor je orientován na problematiku managementu sportovního klubu, studenti získají rozsáhlé znalosti z oblasti dopravy a logistiky, včetně všech administrativních činností s tím spojených. Informační a komunikační technologie jsou využívány v profilových odborných předmětech a předmětu praxe. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C". Škola využívá k výuce standardní softwarové vybavení a program EchoTrack, určený pro konstrukci a plánování provozu. Během studia získají studenti znalosti s vedením sportovního klubu, legislativou spojenou se sportem, sponzoringem a pod. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v oblasti technicko-hospodářských a administrativních funkcí provozu sportovních organizací, obchodně-ekonomických činnostech, informace, marketingu. Při zabezpečení výuky škola spolupracuje se sportovními kluby (HC Motor České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, dopravními firmami jihočeského regionu, např. ČSAD JIHOTRANS, Dopravním podnikem města České Budějovice, ČSAD autobusy České Budějovice, České dráhy,.atd. Novým významným partnerem se stalo Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kde mohou naši absolventi najít uplatnění (např. obsluha letištního terminálu a další handlingové služby).

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.