Od 1. 9. 2022 ve spolupráci s předními sportovními kluby v Českých Budějovicích otevíráme obor
Management sportu a dopravy
(kód 37 – 41 – M / 01 Provoz a ekonomika dopravy)

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou pro absolventy základních škol.
Studium se zaměřuje na problematiku managementu sportovního klubu.


Důraz zde bude kladen na studium odborných předmětů zaměřených na sportovní klub, žáci získají základní znalosti o právním minimu ve sportu, komunikaci s médii, základy první pomoci ve sportu, což uplatní ve své profesní dráze nejen v ČR, ale i v zahraničí.
V průběhu studia žáci získají znalosti v oblasti ekonomiky, řízení sportovního klubu, marketinku a účetnictví sportovního klubu, logistiky a dopravy, sponzorováním ve sportu a legislativou spojenou se sportem.
Po absolvování tohoto oboru budou žáci umět založit sportovní klub, řídit tento klub, žádat o dotace, organizovat a pořádat sportovní akce.
Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny B.