ŠVP Diagnostika silničních vozidel

Kód oboru: 23 - 45 - M/01
Název oboru: Dopravní prostředky
Zaměření: Diagnostika motorových vozidel
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor vychází z objektivně daných požadavků vyplývajících z důležitých změn v konstrukci, provozu a údržbě vozidel. Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zaměřit výuku na zvládnutí nových konstrukčních řešení a s tím souvisejících znalostí silničních vozidel a jejich diagnostikování. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí nebo v automobilovém průmyslu. Absolvent je během studia připravován pro řídící a organizační technickou činnost v autoopravnách i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na Vyšší odborné škole.