ŠVP - Autotronik

Kód oboru: 39 - 41 - L / 01
Délka přípravy: 4 roky
Studijní obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost a předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Studijní obor Autotronik je zaměřen na elektronické řídící systémy v motorových vozidlech. Od oboru Silniční doprava – diagnostika motorových vozidel se liší větší specializací, o něco větším podílem praxe a naopak menším podílem obecné strojírenské přípravy. Všeobecné složka vzdělávaní je u obou oborů koncipována stejně. V 1. a 2. ročníku je výuka zaměřena na ruční zpracování technických materiálů, spojování materiálů a součástí, základy strojního obrábění, základy elektromechanických prací včetně zapojování elektronických součástek v obvodech, měření elektrických veličin a na elektrické zařízení motorových vozidel. Ve 3. a 4. ročníku, kdy vyučování odborného výcviku bude probíhat ob týden ve školních dílnách a laboratořích, je praktická výuka zaměřena na montáž a demontáž částí motorových vozidel včetně oprav, diagnostiky a také používání diagnostických zařízení. Součástí vzdělávacího programu je i absolvování výuky a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění skupiny "C". Absolventi také získají profesní osvědčení.

Uplatnění

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Absolventi tohoto oboru ovládají odbornou terminologii, dovedou řešit problémy spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky.

Možnost dalšího studia

Po ukončení studia mohou absolventi pokračovat v dalším studiu jak na VŠ, tak v navazujícím vzdělávacím programu VOŠ Diagnostika a servis silničních vozidel, který naše škola vyučuje.