ŠVP - Tiskař na polygrafických strojích

Kód oboru: 34 - 52 - L / 01
Délka přípravy: 4 roky
Studijníí obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Senovážné náměstí 4, České Budějovice, Smluvní pracoviště

Popis oboru

Absolvent studijního oboru má kompletní znalosti o polygrafických materiálech, technologii tisku, tiskových strojích a zařízeních. Ovládá nejmodernější technologie a stanovuje optimální technologické postupy podle konkrétních výrobních podmínek, kvalifikovaně posuzuje kvalitu polygrafických výrobků a meziproduktů polygrafické výroby. Je schopen provádět cenové kalkulace a orientuje se v oblasti expedice a skladového hospodářství. Dále je připraven k vykonávání středních řídících funkcí a k samostatnému řízení malých pracovních týmů a malých provozů.

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni uplatnit se ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin veškerými dostupnými tiskovými technikami. Mohou najít uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií, v reklamních agenturách a grafických studiích při definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality.Uplatnění najdou rovněž i v soukromém sektoru.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.