Provozní technika (23-43-L/51)

 • studium určené pro absolventy strojírenských učebních oborů probíhá denní formou
 • přijímací zkouška M a Čj
 • přihlášky podávejte na studijní oddělení v budově Skuherského 3, České Budějovice
 • aktuální počty přijímaných studentů a termíny odevzdání přihlášek najdete v sekci Přijímací zkoušky

Učební plán

Informace o oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení  v oblasti strojírenství. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů ve strojírenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru v jiných než strojírenských firmách a institucích.

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci na typových pozicích:

 • strojírenský technik – mistr,
 • strojírenský technik – dispečer,
 • strojírenský technik – technolog,
 • strojírenský technik technické kontroly,
 • zkušební technik;
 • servisní technik,
 • technolog programátor.