Provozní technika (23-43-L/51)

  • studium určené pro absolventy strojírenských učebních oborů
  • dálková forma studia – žádné přijímací zkoušky
  • přihlášky podávejte do konce března 2006 na studijní oddělení v budově Skuherského 3
  • aktuální počty přijímaných studentů a termíny odevzdání přihlášek najdete v sekci Přijímací zkoušky

Učební plán