Proč studovat právě u nás?

Klíčové jsou pro nás tři základní cíle

  1. Dbáme na to, aby zejména profilové předměty vyučovali jen odborně vzdělaní vyučující, kteří jsou zapálení pro věc a kteří sledují nové trendy ve svém oboru, aby je následně mohli prezentovat žákům nejen při vyučování, ale i v zájmových kroužcích. 
  2. Ani sebelepší učitel nic nezmůže bez moderních technických pomůcek. Naše škola patří k nejlépe a nejmoderněji vybaveným školám vůbec. Může se pochlubit odbornými učebnami vybavenými těmi nejlepšími technologiemi IT a 3D techniky, které se neustále doplňují a obnovují, nejnovějšími učebními pomůckami a vším, co je potřeba k moderním metodám výuky. Výuka jazyků probíhá v digitálních jazykových laboratořích. Rovněž dílny pro praktické vyučování a výcvik vybavujeme špičkovými technologiemi, které naši žáci mohou potkat v "reálném provozu" - CNC centra, výkonové a diagnostické stolice pro automobily i motocykly, digitální geometrie, přístroje pro strojírenská měření, 3D tisk aj. Nezapomínáme ani na nejmodernější trendy - elektromobilitu a virtuální realitu - oboje pokládáme za nutnou součást budoucí výuky. Již nyní diponuje školy hybridními a elektro simulátory i automobily a učebnami vybavenými špičkovými VR zařízeními.
  3. Třetím cílem je příjemné prostředí školy pro všechny a nabídka mimoškolních aktivit pro naše žáky. Většina budov školy je zmodernizována, a na dalších se postupně pracuje. Chceme, aby se žáci i všichni zaměstnanci cítili příjemně, a k tomu příjemné pracovní prostředí bezesporu patří. Nezapomínáme ani na žáky vyžadující určitou nadstandardní podporu jako jsou osobní a pedagogičtí asistenti, možnost individuálních konzultací a učebních plánů, většina školních budov je bezbariérová. V roce 2019 byla dokončena modernizace sportovního areálu u Domova mládeže, nově mohou žáci využívat multifunční hřiště včetně workoutové části. 

A přidaná hodnota navíc

Naším primárním cílem je ovšem úspěšný žák. Nejde jen o složení závěrečných nebo maturitních zkušek, především chceme, aby se uplatnil dalším životě. Proto žákům nabízíme i další benefity, které jim mohou pomoci - řidičské průkazy B a C, svářečské zkoušky, elektrotechnické zkoušky vyhl. 50. Zároveň žákům nabízíme celou řadu volnočasových aktivit rozšiřujích jejich znalosti a praktické dovednosti, především účast na žákovských projektech a v zájmových kroužcích. Škola je zapojena i v mezinárodních projektech, které žákům přibližují úroveň vzdělání v jiných zemích, např. ERASMUS+ a přeshraniční spolupráce s partnerskou školou v Deggendorfu. Nezanedbatelná je také nabídka stipendií pro naše žáky, ať už se jedná o podporu ze strany partnerských firem, tak ze strany zřizovatele a podpory vybraných učebních oborů.

A nyní se můžete vydat na vlastní prohlídku školy.

budova Skuherského

Budova Skuherského 

 

 budova Senovážné

Budova Senovážné

 

budova lidicka

 Budova Lidická

 

hriste2 

Domov mládeže

 

gal3 obr1159558534 41

Dílny