Virtuální prohlídka budovy - klepněte a projděte se

Fotogalerie

Vyučované obory SPŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Diagnostika motorových vozidel, ŠVP Diagnostika silničních vozidel, 23 - 45 - M/01

diagnostik

Název oboru: Dopravní prostředky
Zaměření: Diagnostika motorových vozidel
Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. 

Uplatnění: Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí nebo v automobilovém průmyslu. Absolvent je během studia připravován pro řídící a organizační technickou činnost v autoopravnách i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Konstrukce a design vozidel, ŠVP Konstrukce a design vozidel, 23 - 45 - M/01

konstrukce1 Název oboru: Dopravní prostředky

Zaměření: Konstrukce a design vozidel
Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C" a profesního osvědčení. 

Uplatnění: Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci: vývojových firem, konstrukčních firem, autoservisů a opravárenských firem, stanic technické kontroly, obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel, výrobců silničních vozidel.

Autotronik, ŠVP – Autotronik, 39 - 41 - L / 01

autotronik

Součástí vzdělávacího programu je i absolvování výuky a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění skupiny "C". Absolventi také získají profesní osvědčení.

Uplatnění: Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Absolventi tohoto oboru ovládají odbornou terminologii, dovedou řešit problémy spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky.

Mechanik seřizovač, ŠVP - Mechanik seřizovač – Mechatronik,  23 - 45 - L / 01

mechatronik

Od 2. ročníku je možný výběr jednoho ze dvou zaměření: Mechanik seřizovač nebo Mechatronik. 

Uplatnění: O studenty oboru je zájemve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, obsluhu klasických obráběcích strojů - soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. 

Vyučované obory nástavbového studia - klepněte pro podrobnosti o oborech

Autotronik - dvouleté denní nástavbové studium, ŠVP – Autotronik, 39 - 41 - L / 51

Informace o oboru: Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení opravárenské činnosti v oblasti silničních vozidel. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů v opravárenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru (např. v útvarech oprav a řízení provozu silničních vozidel) v jiných než opravárenských firmách a institucích.

Provozní technika - dvouleté denní nástavbové studium, Provozní technika (23-43-L/51)

Provozní technika - tříleté nástavbové studium, Provozní technika (23-43-L/51)

Informace o oboru: Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení  v oblasti strojírenství. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů ve strojírenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru v jiných než strojírenských firmách a institucích.

Vyučované obory VOŠ - klepněte pro podrobnosti o oborech

Diagnostika a servis silničních vozidel, 23-45-N/03

diagnostika  Popis oboru: Ve studijním programu vyššího odborného studia se teoreticky i prakticky připravují odborní pracovníci pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v České republice i ve státech Evropské unie a prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních odborných činností. Studijní obor Diagnostika a servis silničních vozidel je orientován na nejnovější poznatky z oblasti silničních vozidel. Jeho cílem je, aby žáci získali technické znalosti a praktické dovednosti v oblasti automobilové diagnostiky, moderních konstrukcí vozidel, elektronických systémů a diagnostických zařízení. Absolventi získají znalosti z ekonomiky, obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu a managementu a znalosti potřebné pro vykonávání řídící činnosti a provozování samostatné firmy. Absolventi rovněž získají potřebné odborné jazykové vzdělání.

 

Strojírenská výroba, 23-41-N/06

stroj vyr   Popis oboru: Vzdělávací program Strojírenská výroba vychází z reálných potřeb znalostí a dovedností studentů vyšších odborných škol při jejich uplatňování na trhu práce v regionu. Připravuje studenty k tvůrčí technické práci ve strojírenských podnicích: v oblasti řízení, v projektování, konstruování strojních součástí a celků, přípravků a nástrojů apod., popř. v určování technologických postupů výroby a montáže a práci na technologických projektech. Po nezbytném, relativně nedlouhém zapracování se studenti mohou adaptovat i pro uplatnění v příbuzných oborech.

 

Elektrotechnika, 26-45-N/06

elektro  Popis oboru: Student vzdělávacího programu Elektrotechnika – elektromechanické systémy má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, vyskytující se v oblasti elektrotechniky, senzoriky, automatizační techniky, programovatelných strojů a též v oblasti řízení výroby v elektrotechnice a mechatronice. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi ve vývojových, projekčních, konstrukčních, výpočtových a výrobních útvarech závodů nebo jako střední řídicí článek menších a středních firem s počítačově integrovanými koncepty řízení. Získávají též elektrotechnické vzdělání, umožňující získat oprávnění k provádění úkonů dle vyhlášky č. 50. Je rovněž připraven řešit technologické projekty výroby, včetně manipulace s materiálem a robotizace. Dále se může uplatnit jako provozní a výrobní technik.