Virtuální prohlídka budovy - klepněte a projděte se

Fotogalerie

Vyučované obory SOU - klepněte pro podrobnosti o oborech

Automechanik, ŠVP – Automechanik, 23 - 68 - H / 01

a mechanik

Ve druhém ročníku je možné zvolit specializaci "Opravář motocyklů". Součástí učebního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C". 

Uplatnění: Absolvent najde práci v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly, měření emisí, pneuservisech, v automobilovém průmyslu a ostatních službách

Karosář, ŠVP – Autokarosář, 23 - 55 - H / 02

karosar

V rámci studia absolventi získají svářecí průkaz pro svařování plamenem a v ochranné atmosféře CO2. Dále je součástí oboru řidičský průkaz skupiny „B" a možnost rozšíření na skupinu „C". 

Uplatnění: Absolvent je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit i v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky. Dále nalezne uplatnění při montáži a demontáži svařovaných konstrukcí. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek a může samostatně podnikat v daném oboru.

Obráběč kovů, ŠVP - Obráběč kovů, 23 - 56 - H / 01

cnc5

K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium.

Uplatnění: Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonají závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. V současné době je kvalifikovaných odborníků pro strojní obrábění nedostatek, proto organizace a podnikatelé nabízejí volná pracovní místa za výhodných platových i preferenčních podmínek.

Autoelektrikář, ŠVP – Autoelektrikář, 26 - 57 - H / 01

a elektrikar

Součástí studijního oboru je řidičský průkaz skupiny „C", možnost získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/78 Sb. 

Uplatnění: Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí, v automobilovém průmyslu a ostatních službách.

Zámečník, ŠVP – Zámečník, 23 - 51 - H / 01

 zamecnik

K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium.

Uplatnění: Výuční list v tomto oboru dává kvalifikaci pro výkon povolání např. strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, potrubář, montér kotlář, provozní montér plynovodu, stavební zámečník atd. Při kusové a zakázkové výrobě nacházejí absolventi uplatnění v malých a středních zámečnických dílnách, převážně v oblasti živnostenské sféry. Mohou se ucházet i o nástavbové studium zakončené maturitou.

 

Nástrojař, ŠVP – Nástrojař, 23 - 52 -H / 01

 nastrojar

K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium.

Uplatnění: Po absolvování a vykonání závěrečných zkoušek najdou absolventi široké uplatnění ve všech nástrojařských dílnách a firmách zabývajících se výrobou, opravami a údržbou v různých oblastech strojjírenství. Vzhledem k poptávce po strojírenských profesích na trhu práce mají předpoklad dobrého uplatnění při výkonu náročných nástrojařských prací v sériové i kusové výrobě vyžadujících vyšší odbornost, popř. v servisní i obchodní činnosti ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru. Ve své profesi mohou provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.

 

Mechanik seřizovač, ŠVP - Mechanik seřizovač, 23 - 45 - L / 01

 obr kovu

Od 2. ročníku je možný výběr jednoho ze dvou zaměření: Mechanik seřizovač nebo Mechatronik. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění: O studenty oboru je zájem ve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, obsluhu klasických obráběcích strojů - soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby.