Informace o možnostech studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta strojní ZČU v Plzni, jejíž konzultační středisko bylo zřízeno při naší škole zveřejnila údaje o možnostech studia pro školní rok 2012/2013. Zároveň jsou k dispozici příklady z minulých přijímacích řízení. Podle nich lze odhadnout nároky na znalosti, které budou nutné k úspěšnému přijetí ke studiu.