Škola připravuje přípravné online kurzy pro přijímací zkoušky na studijní obory zakončené maturitní zkouškou.Během příštího týdne budou zveřejněny informace o termínech a možnosti přihlášení se na ně. Sledujte prosím školní web a Facebook.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2021

Protože ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou je počet přihlášených uchazečů menší nebo roven počtu přijímaných,

rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

dle opatření MŠMT č.j. MSMT 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021.  

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 3. 2021 k přijímacímu řízení na SŠ

škola oficiálně zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 19. 5. 2021.

Druhé kolo PŘ pak bude vypsáno v nejbližším možném termínu.

Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421