Případní uchazeči o studium se mohou po druhém kole přijímacího řízení individuálně přihlásit na studijním oddělení u pí. Tůmové, tel. 387 901 421 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kompletní výsledky přijímacího řízení studijních oborů VOŠ pro školní rok 2021/2022 jsou uvedené v tabulkách v další části článku podle jednotlivých oborů a typů studia. Všichni uchazeči byli přijati.

Škola připravuje přípravné online kurzy pro přijímací zkoušky na studijní obory zakončené maturitní zkouškou.Během příštího týdne budou zveřejněny informace o termínech a možnosti přihlášení se na ně. Sledujte prosím školní web a Facebook.

Byli přijati všichni uchazeči. Pořadí přijatých najdete v níže uvedených tabulkách po jednotlivých oborech.

Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Termín podání přihlášky do 11. 6. 2021

Kritéria přijetí pro 2. kolo (PDF)

Úprava kritérií přijetí pro 2. kolo (PDF)

Obory a počty přijímaných viz tabulky níže 

Byli přijati všichni uchazeči. Pořadí přijatých najdete v níže uvedených tabulkách po jednotlivých oborech.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2021

Protože ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou je počet přihlášených uchazečů menší nebo roven počtu přijímaných,

rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

dle opatření MŠMT č.j. MSMT 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021.  

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 3. 2021 k přijímacímu řízení na SŠ

škola oficiálně zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 19. 5. 2021.

Druhé kolo PŘ pak bude vypsáno v nejbližším možném termínu.

Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421

Uchazeč je přijat, je-li políčko s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.