Výsledky jsou v níže uvedených tabulkách seřazeny dle oborů studia. Uchazeč je přijat, je-li políčko s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

 

 

Výsledky jsou v níže uvedených tabulkách seřazeny dle studijních oborů. Uchazeč je přijat, je-li políčko s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

U oborů označených * bylo použito redukované hodnocení uchazčů, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka.

 

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky (MŠMT, PDF)

Přijímací zkoušky zájemců hlásících se na maturitní obory se konají

Obory 1. termín
2. termín Náhradní 1. termín Náhradní 2. termín
pro ZŠ 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
pro nástavby 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
pro dálkové studium 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
VOŠ bude upřesněno bude upřesněno

 

od 8:00 v budově školy ve Skuherského ulici

Žáci, kteří budou dne 8. 6. 2020 konat přijímací zkoušku, se před jejím zahájením musí prokázat čestným prohlášením (Formulář, PDF) o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

Přijímací zkoušky nanečisto se konají ve školním roce 2019 – 2020 takto:

3. 2. 2020 7:45 registrace do 24. 1. 2020 12:00 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. 3. 2020 7:45 registrace do 21. 2. 2020 12:00 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podmínkou účasti je registrace na uvedený e-mail do určeného termínu. Nejzazší termín registrace nutno dodržet. Na později zaslané žádosti o zaregistrování nebude brán zřetel.

Povolené pomůcky – psací a rýsovací potřeby. 

Zkoušky se konají v budově školy ve Skuherského ulici 3, České Budějovice


Zájemci o studium mohou stále podávat přihlášky do přijímacího řízení na jednotlivé studijní obory Vyšší odborné školy. Vyplněné přihlášky můžete zasílat poštou nebo osobně doručit do budovy Skuherského na studijní oddělení.

Ředitel školy rozhodl o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů. Termín podání přihlášky do druhého kola je 29. 5. 2020. Počty přijímaných pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny v tabulce. Informace pro uchazeče maturitních oborů budou zvěřejněny samostatna.

Zájemci o studium čtyřletých maturitních a nástavbových oborů na naší škole si mohou vyzkoušet testová zadání k procvičení z minulých let, které najdou na

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani