V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé studijní obory. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Provozní technika

Pořadí přijeti
1 255
2 463
3 468
4 297

 

Autotronik

Pořadí přijati
1 490
2 489
3 464

 

Dopravní provoz

Pořadí přijeti
1 462
2 78

 

Podnikání

Pořadí přijeti
1 478
2 220
3 480