Zájemci o studium čtyřletých maturitních a nástavbových oborů na naší škole si mohou vyzkoušet testová zadání k procvičení z minulých let, které najdou na

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani