Žáci, kteří budou dne 8. 6. 2020 konat přijímací zkoušku, se před jejím zahájením musí prokázat čestným prohlášením (Formulář, PDF) o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.