Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Termín podání přihlášky do 11. 6. 2021

Kritéria přijetí pro 2. kolo (PDF)

Úprava kritérií přijetí pro 2. kolo (PDF)

Obory a počty přijímaných viz tabulky níže 

 

Učební obory - školní vzdělávací programy počet přijímaných
Modelář 21-53-H/01 0
Autokarosář 23-55-H/01 7
Autolakýrník 23-61-H/01 5
Automechanik 23-68-H/01 11
Nástrojař 23-52-H/01 4
Zámečník 23-51-H/01 6
Slévač 21-55-H/01 0
Obráběč kovů 23-56-H/01 7
Autoelektrikář 26-57-H/01 6
Elektromechanik pro stroje a zařízení 26-52-H/01 0
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 0
Prodavač motorových vozidel 66-51-H/01 5

 

Studijní obory - školní vzdělávací programy počet přijímaných
Diagnostika motorových vozidel 23-45-M/01 6
Konstrukce a design vozidel 23-45-M/01 5
Autotronik 39-41-L/01 0
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 5
Výrobní logistik 37-41-M/01 5
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 15
Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/01 7

 

Nástavbové studium - školní vzdělávací programy počet přijímaných
Autotronik  - denní 39-41-L/51 3
Podnikání - denní 64-41-L/51 0
Dopravní provoz - denní 64-41-L/51 15
Provozní technika - denní  23-43-L/51 0
Podnikání - dálková 64-41-L/51 12
Provozní technika - dálková 23-43-L/51 12