Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)


Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2022

Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen po zdravotní stránce studia zvoleného oboru.


Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Termín konání příjímací zkoušky:

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

12. dubna 2022 

13. dubna 2022 

10. května 2022 

11. května 2022 

 

Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné příjímací zkoušky je ke stažení níže:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/JZS/JPZschema2022.pdf

Druhé kolo PŘ pak bude vypsáno v nejbližším možném termínu.

Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421

 

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení (PDF)

 

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č.353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se pro školní rok 2019 - 2020 přijímací řízení koná bez přijímacích zkoušek pro učební obory a obory VOŠ. U studijních a učebních oborů s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.

Úprava podmínek přijímacího řízení Dle zákona č 561/2004 – školský zákon – v platném znění

  1. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky. Uchazečům bude, dle doporučení, navýšen časový limit zkoušky.
  2. Uchazeči (cizinci nebo občané České republiky, kteří se vzdělávají v zahraničí), na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost školní přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Tento rozhovor proběhne před komisí jmenovanou ředitelem školy. Výsledkem bude klasifikační stupeň 1 až 5 , který bude převeden na body takto:
    1 = 50 bodů, 2 = 35 bodů, 3 = 20 bodů, 4 = 10 bodů, 5 = 0 bodů.

Úprava podmínek (PDF)

Přijímací zkoušky nanečisto

Aktualizováno 8. 3. 2022 - Kapacita byla naplněna, nové přihlášky se již nepřijímají!

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat 10. 2. 2022 a 10. 3. 2022 od 7:45 do cca 12:30 na budově Skuherského 1274/3, České Budějovice. Rozpis zájemců bude vyvěšen v budově v den konání.

Přihlášení proběhne vyplněním dotazníku, odkaz je níže.

Povolené pomůcky jsou psací a kreslicí potřeby.

Postup:

  1. K přihlášení stačí vyplnit jednoduchý DOTAZNÍK
  2. Povinnými údaji jsou pouze jméno, příjmení a termín. V případě dodatečných dotazů stačí navíc vyplnit svůj email.
  3. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s vyplněním stačí kontaktovat zástupce ředitele pomocí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 Vzory tiskopisů přihlášek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává od 22. 11. 2016 aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti. Vyplňování údaje „IZO školy“ je pro uchazeče snazší, protože identifikátor „IZO školy“ vyplní uchazeč podle ročníkového vysvědčení, ze kterého pořizuje opis na přihlášku, kde je identifikátor uveden v záhlaví vysvědčení. Podklady k vyplnění identifikátoru „RED IZO“ obdrží uchazeči od školy, ve které žák ukončil povinnou školní docházku a která potvrzuje údaje z vysvědčení.