Přijímací zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace tzv. "státní – Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)
Výsledky jsou zveřejněny (2. května 2022) pod identifikačním číslem přihlášky, který zjistíte z dopisu o oznámení o přijímacím řízení. Tento dopis Vám přišel domů poštou.

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Technické lyceum 78-42-M/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 411 79,02 přijat
2 163   přijat
3 590   přijat
4 129   přijat
5 168   přijat
6 46   přijat
7 259   přijat
8 371   přijat
9 527   přijat
10 415   přijat
11 430   přijat
12 417   přijat
13 584   přijat
14 455   přijat
15 550   přijat
16 626   přijat
17 543   přijat
18 263 43,34 přijat

 

Provozní technika 23-43-L/51

 Provozní technika 23-43-L/51

Pořadí ID body celkem přijat
1 717 52,82 přijat
2 596   přijat
3 730   přijat
4 90   přijat
5 101   přijat
6 675   přijat
7 706   přijat
8 334   přijat
9 615   přijat
10 681   přijat
11 686   přijat
12 677   přijat
13 678   přijat
14 699   přijat
15 695   přijat
16 684   přijat
17 693   přijat
18 662   přijat
19 602   přijat
20 312   přijat
21 493   přijat
22 659   přijat
23 609   přijat
24 657   přijat
25 704   přijat
26 683 28,66 přijat
27 690    
28 597    

  

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 64 67,52 přijat
2 186   přijat
3 131   přijat
4 393   přijat
5 350   přijat
6 148   přijat
7 515   přijat
8 542   přijat
9 392   přijat
10 579   přijat
11 138 37,42 přijat

  

Mechatronik 23-45-L/01

Mechatronik 23-45-L/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 164 74,5 přijat
2 262   přijat
3 78   přijat
4 314   přijat
5 171   přijat
6 274   přijat
7 140   přijat
8 251   přijat
9 128   přijat
10 410   přijat
11 237   přijat
12 286   přijat
13 59   přijat
14 282   přijat
15 183   přijat
16 315   přijat
17 303   přijat
18 354   přijat
19 453   přijat
20 399   přijat
21 39   přijat
22 273   přijat
23 631   přijat
24 568   přijat
25 336 34,66 přijat

  

 Diagnostika motorových vozidel 23-45-M/01

Diagnostika motorových vozidel 23-45-M/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 412 78,98 přijat
2 143   přijat
3 591   přijat
4 118   přijat
5 510   přijat
6 566   přijat
7 45   přijat
8 80   přijat
9 501   přijat
10 297   přijat
11 57   přijat
12 416   přijat
13 359   přijat
14 565   přijat
15 351   přijat
16 573   přijat
17 414   přijat
18 451   přijat
19 298   přijat
20 239   přijat
21 347   přijat
22 398   přijat
23 456   přijat
24 66   přijat
25 204   přijat
26 187   přijat
27 507   přijat
28 292   přijat
29 627   přijat
30 114   přijat
31 436   přijat
32 102   přijat
33 448   přijat
34 107   přijat
35 529   přijat
36 400 30,76 přijat

  

Konstrukce s design vozidel 23-45-M/01

Konstrukce s design vozidel 23-45-M/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 272 60,76 přijat
2 469   přijat
3 406   přijat
4 382   přijat
5 33   přijat
6 285   přijat
7 450   přijat
8 98   přijat
9 355   přijat
10 374   přijat
11 126   přijat
12 558   přijat
13 341   přijat
14 212   přijat
15 193   přijat
16 316   přijat
17 203   přijat
18 369   přijat
19 20 42,22 přijat

  

Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 165 74,06 přijat
2 219   přijat
3 348   přijat
4 29   přijat
5 545   přijat
6 509   přijat
7 51   přijat
8 473   přijat
9 60   přijat
10 377   přijat
11 549   přijat
12 158   přijat
13 157   přijat
14 256   přijat
15 321   přijat
16 320   přijat
17 580   přijat
18 349   přijat
19 130   přijat
20 35   přijat
21 94   přijat
22 709   přijat
23 452   přijat
24 13   přijat
25 470   přijat
26 232   přijat
27 458   přijat
28 220   přijat
29 710   přijat
30 562   přijat
31 56   přijat
32 437   přijat
33 555   přijat
34 648   přijat
35 379   přijat
36 476 29,02 přijat

  

Výrobní logistik 37-41-M/01

 Výrobní logistik 37-41-M/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 14 46,12 přijat
2 36 34 přijat

  

Management sportu a dopravy 37-41-M/01

 Management sportu a dopravy 37-41-M/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 231 70,5 přijat
2 716   přijat
3 223   přijat
4 287   přijat
5 546   přijat
6 383   přijat
7 58   přijat
8 582   přijat
9 653   přijat
10 624   přijat
11 335   přijat
12 190   přijat
13 625   přijat
14 255   přijat
15 207   přijat
16 540   přijat
17 356   přijat
18 442   přijat
19 156   přijat
20 141   přijat
21 19   přijat
22 544   přijat
23 340   přijat
24 120   přijat
25 69   přijat
26 513   přijat
27 633   přijat
28 561   přijat
29 12   přijat
30 454   přijat
31 563   přijat
32 438   přijat
33 110   přijat
34 516   přijat
35 170   přijat
36 105   přijat
37 553 29,18 přijat

  

Autotronik 39-41-L/01

 Autotronik 39-41-L/01

Pořadí ID body celkem přijat
1 258 74,76 přijat
2 109   přijat
3 261   přijat
4 385   přijat
5 144   přijat
6 650   přijat
7 440   přijat
8 366   přijat
9 432   přijat
10 127   přijat
11 254   přijat
12 632   přijat
13 79   přijat
14 418   přijat
15 63   přijat
16 429   přijat
17 270   přijat
18 556   přijat
19 403   přijat
20 184   přijat
21 267   přijat
22 358   přijat
23 322   přijat
24 564   přijat
25 318   přijat
26 536   přijat
27 441   přijat
28 283 52,4 přijat
29 413    
30 299    
31 384    
32 97    
33 346    
34 397    
35 41    
36 404    
37 375    
38 407    
39 537    
40 541    
41 524    
42 288    
43 200    
44 463    
45 53    
46 67    
47 368    
48 353    
49 150    
50 88    
51 83    
52 230    
53 185    
54 305    
55 514    
56 121    
57 723    
58 300    
59 646    
60 508    
61 22    
62 195    
63 628    
64 443    
65 712    
66 38    
67 594    
68 511    
69 395    
70 570    
71 271    
72 279    
73 85    
74 528    
75 209    
76 54    
77 294    
78 213    
79 672    
80 572    
81 635    
82 5   Omluven
83 587    
84 737    

  

Autotronik 39-41-L/51 - Nástavbové studium

 Autotronik 39-41-L/51 - Nástavbové studium

Pořadí ID body celkem přijat
1 606   přijat
2 644   přijat
3 326   přijat
4 718   přijat
5 61   přijat
6 491   přijat
7 91   přijat
8 487   přijat
9 612   přijat
10 497   přijat
11 310   přijat
12 489   přijat
13 676   přijat
14 687   přijat
15 729   přijat
16 610   přijat
17 655   přijat
18 333   přijat
19 707   přijat
20 720 39,08 přijat
21 680    
22 328    
23 705    
24 616    
25 666    
26 447    
27 694    
28 696    
29 608    
30 679    
31 692    
32 689    
33 601    
34 685    
35 495   Omluven

  

Podnikání 64-41-L/51  - Nástavbové studium

 Podnikání 64-41-L/51  - Nástavbové studium

Pořadí ID body celkem přijat
1 177 57,68 přijat
2 604   přijat
3 181   přijat
4 364   přijat
5 667   přijat
6 179   přijat
7 327   přijat
8 663   přijat
9 492   přijat
10 674   přijat
11 490   přijat
12 660   přijat
13 640   přijat
14 494   přijat
15 593   přijat
16 498   přijat
17 365   přijat
18 731   přijat
19 113   přijat
20 698   přijat
21 446   přijat
22 611   přijat
23 658   přijat
24 719   přijat
25 329   přijat
26 445   přijat
27 665   přijat
28 607   přijat
29 682   přijat
30 700   přijat
31 702   přijat
32 125   přijat
33 641   přijat
34 605   přijat
35 488   přijat
36 661   přijat
37 670   přijat
38 496   přijat
39 697   přijat
40 669   přijat
41 668   přijat
42 656   přijat
43 688   přijat
44 598   přijat
45 500 23,6 přijat
46 691    

  

Dopravní provoz 64-41-L/51  - Nástavbové studium

 Dopravní provoz 64-41-L/51  - Nástavbové studium

Pořadí ID body celkem přijat
1 176 57,68 přijat
2 180   přijat
3 178   přijat
4 732   přijat
5 311   přijat
6 701   přijat
7 617   přijat
8 703   přijat
9 733 28,66 přijat

  

Podnikání 64-41-L/51 - dálkové

 Podnikání 64-41-L/51 - dálkové

Pořadí ID JPZ body celkem přijat
1 651 54 52,2 přijat
2 664     přijat
3 345  31 38,7 přijat
4 671      

  

Provozní technika 23-43-L/51 - dálkové

 Provozní technika 23-43-L/51 - dálkové

Pořadí ID body celkem přijat
1 1    

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g školského zákona

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle §62 nebo §88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje §62 ani §88.

Připomínáme, že ne všichni, kteří budou přijati, na naši školu nastoupí (zvolí např. gymnázium). To znamená, že další v pořadí má šanci být přijat. V těchto případech vám určitě vedení školy zavolá.