Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Obory a počty přijímaných viz níže uvedené tabulky tabulky.

Termín podání přihlášek je 15. 5. 2022.

Výsledky příjímacího řízení budou vyhlášeny 17.5.2022.

 

Kritéria přijetí v rámci druhého kola

studijní obory - školní vzdělávací programy počet přijímaných
Technické lyceum 78-42-M/01 15
Diagnostika motorových vozidel 23-45-M/01 10
Konstrukce a design vozidel 23-45-M/01 10
Autotronik 39-41-L/01 0
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 8
Management sportu a dopravy 37-41-M/01 7
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 10
Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/01 10

 

učební obory - školní vzdělávací programy počet přijímaných
Modelář 21-53-H/01 0
Autokarosář 23-55-H/01 10
Autolakýrník 23-61-H/01 10
Automechanik 23-68-H/01 20
Nástrojař 23-52-H/01 12
Zámečník 23-51-H/01 8
Slévač 21-55-H/01 0
Obráběč kovů 23-56-H/01 10
Autoelektrikář 26-57-H/01 0
Elektromechanik pro stroje a zařízení 26-52-H/01 0
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 0
Prodavač motorových vozidel 66-51-H/01 10