V pátek 2. října 2015 v rámci své cesty po Jihočeském kraji navštívila naši školu ministryně školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Po srdečném přivítání ředitelem školy Bc. Janem Šindelářem a jeho zástupci si v doprovodu hejtmana JK Mgr. Jiřího Zimoly, radního pro školství JK JUDr. Tomeše Vytisky a poslankyně PS PČR Vlasty Bohdalové se zájmem prohlédla odborné učebny v rekonstruované budově školy ve Skuherského ulici. Následně jí byli představeni ředitelé mnoha středních  a základních škol z Jihočeského kraje, kteří se zúčasnili otevřené diskuze nad některými palčivými problémy současného školství.

Po ukončení návštěvy paní ministryně se přítomní ředitelé zúčastnili prezentace záměrů MŠMT ohledně financování regionálního školství a změn platových tarifů ve školství. Prezentaci a následnou diskuzi vedl Mgr. Václav Pícl, ředitel odboru správce rozpočtu MŠMT.

Tisková zpráva MŠMT