Dne 20. dubna 2017 navštívila naši školu delegace z Francie.

Cílem setkání bylo seznámit francouzskou stranu s fungováním českého školského systému, navázat kontakty mezi školami a podepsat memorandum o spolupráci, jemuž byly položeny základy během návštěvy jihočeské delegace v Nantes na podzim 2015.

Naši školu navštívil p. Wiliam Marois, ředitel Krajského školského úřadu v Nantes s chotí Christine Marois, univerzitní profesorkou matematiky a pí Laurence Emile-Besse z Académie de Nantes – poradkyní pro mezinárodní vztahy. Doprovázeli je jejich hostitelé, členové školského odboru Jihočeského krajského úřadu.

Dobrou zprávou pro naši školu, kterou si hosté prohlédli, a s jejíž vzdělávací nabídkou se seznámili, je, že nám byla nabídnuta spolupráce s obdobně zaměřenou automobilní školou v regionu Pays de la Loire, kde kromě správního střediska Nantes leží i světoznámý okruh Le Mans. Tato francouzská škola vzdělává ve stejných resp. velice podobných studijních i učebních oborech jako naše škola.