Naše škola získala prestižní ocenění Cross Border Award za příkladnou přeshraniční spolupráci a inovace ve výuce, které společně udělují Hospodářská komora Horního Rakouska, Jihočeská hospodářská komora a Průmyslová obchodní komora Dolního Bavorska. 

Cenu na Přeshraničním fóru inovací převzal 1. června 2017 v Pasově z rukou Dr. Rudolfa Traunera, prezidenta WKO Oberösterreich, Ing. Miroslava Dvořáka, předsedy představenstva JHK a Waltera Keilbarta, generálního ředitele IHK Niederbayern ředitel školy Bc. Jan Šindelář.