U příležitosti oslav 50. let založení školy proběhly minulý týden dvě významné akce. Ve čtvrtek 19. října se uskutečnil slavnostní večer pro zaměstnance školy, významné partnery z řad spolupracujících firem a organizací, představitele vzdělávacích institucí atd.

Na slavnosti vystoupilo s přáním škole několik hostů, jmenovitě hejtmanka JK Mgr. Ivana Stráská, Ing. Miloslav Mrkvička, předseda představenstva a personální ředitel GW Jihotrans a.s., Enrst Ziegler, ředitel partnerské Berufsschule 1 Deggendorf, Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky JK pro školství a sociální věci, Mgr. Vlasta Bohdalová, poslankyně PČR a Ing. Karel Suchý Ph.D., proděkan ZF JČU.

Kulturní program večera obstarali studenti Konzervatoře České Budějovice a žáci naší školy. Ředitel školy Bc. Jan Šindelář pak předal bývalým dlouholetým pedagogickým zaměstnancům Pamětní list za celoživotní práci pro školu. Závěr oficiální části večera patřil pěveckému sboru Záviš z Hluboké nad Vltavou.

V sobotu 21. října na oslavy navázal mimořádný Den otevřených dveří, určený bývalým absolventům, zaměstnancům a široké veřejnosti, spojený s prohlídkou všech pracovišť. V rámci prohlídky bylo možné si zdarma nechat zkontrolovat geometrii vozidla, prohlédnout si nejnovější modely osobních vozidel firem, které úzce spolupracují se školou při přípravě žáků a studentů na budoucí povolání.

Tímto bychom zároveň chtěli srdečně poděkovat všem sponzorům slavnostního večera, bez jejichž pomoci by jej nebylo možné uskutečnit, dále žákům Konzervatoře v Českých Budějovicích a pěveckému sboru Záviš za kulturní vystoupení.

Speciální poděkování patří žákům a učitelům Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích a její ředitelce Mgr. Zdeňce Erhartové za přípravu slavnostního rautu.