Dne 11. září 2019 byl za přítomnosti zástupců Krajského úřadu JK, Úradu práce, společnosti Jihotrans Group, ředitelů základních a středních škol a dalších pozvaných hostů, žáků a zástupců naší školy slavnostně otevřen nový multifunkční sportovní areál.

Nachází se na dříve málo užívaných pozemcích u Domova mládeže a skládá se ze fotbalového hřiště s umělým trávníkem, atletického oválu a dvou kombinovaných hřišť na volejbal+nohejbal a házenou+tenis+košíkovou. Součástí je také nová budova s posilovnou, šatnami a sociálním zařízením, která navazuje na stávající tělocvičnu. Celý areál je kompletně bezbariérový. K odpočinku žákům slouží také prostorný altán a hřiště na petanque. Do budoucna se počítá se zřízením workoutového hřiště.  Hřiště je již využíváno k výuce tělesné výchovy, v odpoledních hodinách pak slouží k volnočasovým aktivitám.