První kořeny vzniku naší školy sahají k roku 1966, kdy bylo zřízeno Odborné učiliště n.p. ČSAD České Budějovice. Tím byly položeny základy k vzniku dnešní instituce. Po deseti letech, tj. 1.1. 1977 bylo odborné učiliště přeřazeno k TZZ ČSAD České Budějovice.
K prvnímu osamostatnění školy došlo v roce 1976, kdy byla teoretická výuka přestěhována do historické budovy ve Skuherského ulici č.p.3, České Budějovice. Během tří let se sem přestěhovalo celé ředitelství Odborného učiliště a zároveň také část Okresního národního výboru.
Další osamostatňující zlom přišel s rokem 1981, kdy Jihočeský krajský národní výbor, odbor dopravy, zřídil Střední odborné učiliště dopravní s organizačním začleněním do n.p. ČSAD České Budějovice. Tímto ustanovením byla již jasněji dána struktura školy jak ji dnes známe a jak se prezentuje na veřejnosti. Avšak byla neustále v úzkém propojení s jinými státními podniky.
Hlavní zlom struktury školy přišel s rokem 1991. Dne 1.9.1991 se Střední odborné učiliště dopravní stalo samostatně hospodařící jednotkou s právní subjektivitou. Se získáním právní subjektivity došlo k rozšíření a modernizaci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy automobilní.
V rámci programu optimalizace se od 1.7.1998 stala součásti naší školy Integrovaná střední škola technická, se sídlem na Senovážném náměstí, České Budějovice. Tím dostala škola zcela novou podobu začínající svým názvem SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní.
Od 1.9.2003 probíhá výuka na Vyšší odborné škole.
Od 1.7.2004 se součástí školy stalo SOU, OU a U technické (bývalé učiliště "Motoru") se sídlem na Lidické ulici a zároveň se její název změnil na Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště dopravní a technické.
Zatím poslední změnou, která vstoupila v platnost 1.1.2006 je změna názvu školy na Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická. Jedná se pouze o formální změnu, škola je stále členěna na

  • vyšší odbornou školu,
  • střední průmyslovou školu,
  • střední odborné učiliště.

Sídlo školy leží v blízkosti centra Českých Budějovic. S ním je spojena nejen geograficky, ale především svojí historií. Žilo a pracovalo zde několik významných osobností kraje.
Na začátku 19. století zde žil vlastenecký biskup Jan Valerián Jirsík, který v blízkosti založil jedno z nejstarších a největších gymnázií.
Na počátku 20. století tady prožil svůj bohatý život skladatel Zdeněk Skuherský, po němž je pojmenována celá ulice, v níž budova leží.
Celá budova je v současnosti památkově chráněným objektem.

Ale ani historie poměrně nedávná není na osobnosti, které prošli školou, rozhodně chudá. Jen, tak jak se změnilo využití budovy, změnili se i oni. Našimi učni byli fotbalisté Poborský a Němec a hokejisté Kutlák, Drobný a Turek.