V lednu 2013 byla ukončena první etapa rekonstrukce objektu, zahájená v červenci 2011. Zaprvé v ní byla realizována půdní vestavba. Na místě bývalé půdy tak vznikly nové učebny – dvě plně digitální jazykové učebny Robotel, specializovaná učebna pro práci s grafickými programy používanými ve strojírenství (Autodesk Inventor, SolidWorks) a dvě učebny klasické. Současně zde vzniklo zázemí pro ekonomický úsek, který uvolnil prostory v prvním patře pro další etapu rekonstrukce objektu.

 

Od června 2012 do ledna 2013 dále proběhla kompletní rekonstrukce 2. patra objektu školy – celkem osmi učeben a k nim příslušných kabinetů. Kompletně bylo též zrekonstruováno sociální zařízení a vybudováním výtahu se budova školy stala bezbariérově přístupnou. Kromě toho došlo k modernizace IT infrastruktury, položení nové optické páteřní sítě a rozvodů do jednotlivých učeben. Zbývá dokončit instalaci Wi-Fi.

Ve druhé etapě, která bude ukončena v červnu 2014, dojde ke kompletní rekonstrukci prvního patra a přízemí, v rámci které vzniknou nové laboratoře (elektrotechnika, mechatronika, strojírenské centrum, dvě automobilní laboratoře) a též učebna s 3D projekcí. Také se výrazně zkvalitní zázemí pro žáky a vyučující – nové šatny, umývárny se sprchami atd.