logoeu

Všichni žáci naší školy, kteří ukončí studium maturitní nebo závěrečnou zkouškou, obdrží zároveň s maturitním vysvědčením nebo výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce nově také Europass – dodatek k osvědčení (v českém a anglickém jazyce).

Jde o soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Europass tvoří pět dokumentů:

  1. Europass - životopis
  2. Europass - jazykový pas
  3. Europass - mobilita
  4. Dodatek k diplomu
  5. Dodatek k osvědčení

Více informací na www.europass.cz