Vzdělávací program kurzu je složen ze šesti modulů:

 

I. Funkce zážehových systémů

II. Funkce vznětových systémů

III. Funkce elektrických bezpečnostních systémů

IV. Funkce elektrických komfortních systémů

V. Funkce a principy zapalovacích elektronických systémů

VI. Funkce startovací a dobíjecí soustavy

 

Základem vzdělávacího modulu je získání znalostí a praktických dovedností při měření osciloskopem a pro obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení.

Časová dotace jednoho vzdělávacího modulu je 45 hodin.

Účastník kurzu si může zvolit libovolný modul.

 

Cena jednoho modulu pro účastníka je 2 297,- Kč (při 10 účastnících na jeden modul)

 

Výuka probíhá v diagnostickém centru školy – objekt ČSAD Jihotrans Pekárenská 510, České Budějovice.

Kontaktní osoba – Bc. Zdeněk Benda

tel.: 386 350 978 , mobil: 606 609 280