projekt esf

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM


Název projektu: NOVÉ METODY SVAŘOVÁNÍ

Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Název opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Program podpory: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků v oblasti dalšího profesního vzdělávání

Datum zahájení projektu: 01.09.2006

Datum ukončení projektu: 30.09.2007 

Identifikace projektu:

Další profesní vzdělávání zahrnuje širokou škálu vzdělávacích aktivit, které doplňují, rozšiřují a aktualizují školní vzdělávání v souladu s praktickými potřebami a organizací, kde jsou zaměstnáni. Důvodem pro realizaci projektu je skutečnost, že ve srovnání se zeměmi EU v ČR chybí vzdělávací a výcviková centra pro dospělé, kteří si chtějí nebo potřebují rozšířit svou kvalifikaci.

Realizací projektu bude posílena nabídka a kvalita služeb dalšího profesního vzdělávání v oblasti svařování kovů v rámci potřeb automobilového průmyslu. Projekt bude plně respektuje potřeby podniků a trhu práce. Realizací projektu se zvýší odborná a pedagogická způsobilost zaměstnanců žadatele.

Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícímu trhu automobilového průmyslu jsou nové moderní metody svařování nutností z hlediska dalšího profesního vzdělávání osob resp. zaměstnanců žadatele. Zaměstnanci žadatele si prostřednictvím projektu zaktualizují, rozšíří a zvýší své lektorské znalosti z oblasti nových metod svařování kovů v automobilovém průmyslu a budou schopni zajišťovat další profesní vzdělávání v Jihočeském kraji, které bude plně navazovat na požadavky trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky.

Do projektu bude zapojen Úřad práce v Českých Budějovicích, který bude nabízet možnost dalšího profesního vzdělávání.

Vazba projektu na příslušné opatření programu:
Projekt svým zaměřením a definovanými cíli přispívá k rozvoji dalšího profesního vzdělávání na území Jihočeského kraje i v celé České republice, a tím je zcela v souladu s cílem opatření 3.3 Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a stanovenou Prioritou 3 o rozvoji celoživotního vzdělávání.

Projekt je zaměřen na vzdělávání a certifikaci:

  • technologa
  • instruktorů
  • učitelů práce na PC/programování
  • učitelů technologie
  • učitelů odborné praxe oprav karosérií

tzn. zvyšuje odbornou a pedagogickou způsobilost lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání.

Nejnovějšími metodami v oblasti automobilového průmyslu jsou:

  • Metoda MIG LOTEN
  • MIG/MAG Alu-Edition
  • Metoda PLASMA a MICROPLASMA    

Školení bude zajištěno dodavatelsky. Proběhne ve třech výukových kurzech na každou metodu samostatně a to každý v délce 3 dnů po 8 vyučovacích hodinách. Dva dny stráví účastníci kurzu v rakouském Welsu v aplikačním centru a doškoleni budou třetí den ve svářečské škole. Následně po absolvování každé z nových metod svařování proběhne dotazníkové šetření u všech účastníků kurzu. Školení svařovacích specialistů je zakončeno CERTIFIKÁTEM opravňujících školit na svařovací zdroje a vybrané typy technologií.

Prezentace výsledků projektu se uskuteční na výstavě Vzdělání a řemeslo na podzim roku 2007 na výstavišti v Českých Budějovicích. Budou zde výrobky spojené pomocí jednotlivých metod a praktické ukázky svařování jednotlivými metodami.