projekt esf

Školení ve firmě Fronius

V rámci projektu „Nové metody ve svařování“, který by měl vytvořit podmínky pro přípravu špičkových odborníků ve svařování na naší škole, se zúčastnilo 5 učitelů a mistrů školení ve školicím středisku firmy Fronius ve Welsu. Tento projekt je podpořen z fondů Evropské unie. Po předchozí exkurzi ve firmě Fronius, uskutečněné na podzim, následovalo 4 denní školení, zaměřené na seznámení se svářecí technikou, praktické vyzkoušení práce s ní a nastavení parametrů svařování. Školení bylo rozděleno na 2 části.

V prvním dvoudenním bloku se účestníci školení nejprve teoreticky seznamovali s metodami pájení pozinkovaných plechů v ochranné atmosféře. Učili se, jaký vliv má druh zinkování na kvalitu spoje, dozvěděli se o nových metodách pulzního pájení a svařování a též o principech plazmového pájení. Stále byl kladen důraz na to, jak vytvořit pájený spoj a nepoškodit přitom zinkovou vrstvu plechu, která chrání ocelový plech proti korozi. Byly probrány všechny nejnovější technologie pájení a svařování, tj. MIG, WIG, pulz, plazma, CMT a laser.

Pak následovaly praktické ukázky použití těchto technologií. Po nich si účastníci školení tyto technologie vyzkoušeli. Mistři ze svářecí školy museli prakticky ukázat, že dovedou těmito technologiemi vytvořit základní typy spojů, bez poškození ochranné zinkové vrstvy, což je v automobilovém průmyslu zcela zásadní požadavek. Učitelé zase věnovali hodně času metodám nastavení pracovních podmínek, tzv. jobů, jejich uložení do pamětí přístroje a zálohování na disk počítače. Nastavuje se 75 parametrů oblouku, aby charakteristika byla optimální.

V závěru první části školení navštívili účastníci robotizované pracoviště, kde následovala ukázka pájení velmi tenkých hliníkových plechů (0,3 mm), tvarově složitých spojů a dalších spojů, náročných na kvalitu a čistotu.

Ve druhém dvoudenním bloku, zaměřeném na svařování hliníkových plechů, byly vysvětleny metody svařování MIG, MAG, WIG, použití synchropulzu a čtyřtaktního svařování. Pak následovalo seznámení s push-pull hořáky, bezrozstřikovým zapalováním oblouku a pulzním obloukem. Byla vysvětlena příprava spoje pro svařování, druhy přídavných materiálů, druhy svářecích hořáků a směsi plynů pro svařování MIG. Následovala ukázka robotizovaného pracoviště pro pájení a svařování..

Byly probrány i základy programování svářeček a nastavování svařovacích programů, tzv. jobů.

Přínosná byla možnost praktického vyzkoušení jednotlivých druhů pájení a svařování.

Po celou dobu se rakouští i čeští lektoři firmy absolventům školení vzorně věnovali, takže každá minuta školení byla smysluplně využita.