Zveřejnění zřizovací listiny školy, včetně všech dodatků, platná k 1. lednu 2022.

Aktuální stav dle přílohy č. 1 ZL – „Majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy PO“ – nebude zpracován v elektronické podobě jako ostatní části ZL, ale je v listinné podobě možný k nahlédnutí ředitelství školy (jednotlivé dodatky ZL).

Během kalendářního roku může docházet ke schválení dalších dodatků ZL, které budou promítnuty do úplného znění až k 1. 1. následujícího kalendářního roku. Budou umístěny v sekci Informace o škole v kategorii Dokumenty společně s touto ZL.

Toto úplné znění ZL má pouze administrativní funkci a nelze jej využít při dokládání zřízení PO. Nemá právní platnost.

Úplná zřizovací listina (PDF, 600kB)