irop mmr

Název projektu: Praxe pro 4. průmyslovou revoluci

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002252

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Záměrem VOŠ, SPŠ automobilní a technické je dovybavení dílen pro praxi a odborný výcvik v budovách školy na adresách Pekárenská (dílny Jihotrans I a Jihotrans II - autodílny a karosárna), Lidická (strojní dílny frézárna a brusírna) a Rudolfovská (autodílny a svářecí škola) v Českých Budějovicích a pořízení nového nákladního automobilu pro výuku údržby a řízení automobilu.

Hlavním cílem projektu je rozšíření a modernizace technického vybavení VOŠ, SPŠ automobilní a technické pro výuku v technických oborech, a to od oborů s výučním listem, maturitních oborů až po obory vyššího odborného vzdělávání. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce, či v navazujícím studiu. Specifické cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

  • Zlepšit podmínky pro výuku pro žáky a pedagogické pracovníky a to dovybavením pracovišť praxe a odborného výcviku moderními stroji a přístrojovou technikou a dovybavením vozového parku pro výuku předmětu Řízení motorových vozidel
  • Udržet krok s vývojem nových technologií v průmyslové sféře a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, příp. je kvalitně připravit na další navazující studium
  • Posílení atraktivity studia na VOŠ, SPŠ automobilní a technické nejen pro současné, ale i budoucí žáky
  • Zajistit bezbariérovost prostor školy