Podpora prezentace technických oborů VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích

Prohloubení spolupráce VOŠ, SPŠ automobilní a technické s podniky s vazbou na podporu budoucího uplatnění žáků na pracovním trhu a propagaci technických oborů

Zájmové kroužky pro žáky VOŠ, SPŠ automobilní a technické a spolupracujících základních škol